iPro Center - Đại lý bán lẻ sản phẩm Apple chính hãng

Hình thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN
 
iPro linh hoạt các hình thức thanh toán dành cho khách hàng như sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng ngay khi mua hàng
- Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt tại nhà khi chọn hình thức giao hàng tận nơi (CoD)

2. Thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ Tín dụng có mất phí
- Khách hàng thanh toàn bằng thẻ tại cửa hàng ngay khi mua hàng
- Khách hàng thành toán bằng thẻ tại nhà khi chọn hình thức giao hàng tận nơi (CoD) trong điều kiện và khả năng cho phép về hình thức giao hàng tận nơi trong nội thành TP. Hồ Chí Minh

3. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
- Khách hàng chuyển khoản đúng số tiền của sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu mua, ngay sau khi nhận được tiền, iPro thực hiện giao hàng cho khách hàng tới địa chỉ yêu cầu.