iPro Center - Đại lý bán lẻ sản phẩm Apple chính hãng

Cài đặt hệ điều hành MAC OS X

Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.10 Yosemite Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.9 Mavericks Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.8 Mountain Lion Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.7 Lion
Cài đặt mới hệ điều hành Mac OS X các phiên bản:

Hệ điều hành Mac OS X Yosemite cài đặt được trên các đời máy sau:
  • iMac (Mid-2007 or newer)
  • MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
  • MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
  • MacBook Air (Late 2008 or newer)
  • Mac mini (Early 2009 or newer)
  • Mac Pro (Early 2008 or newer)
  • Xserve (Early 2009)
Cấu hình cần thiết để cài đặt:
  • OS X Mavericks, Mountain Lion, Lion, or Snow Leopard v10.6.8, already installed
  • 2 GB or more of memory
  • 8 GB or more of available disk space
Phiên bản Update mới nhất:
  • Mac OS X Yosemite 10.10.1
Hệ điều hành Mac OS X Mavericks cài đặt được trên các đời máy sau:
  • iMac (Mid-2007 or later)
  • MacBook (13-inch Aluminum, Late 2008), (13-inch, Early 2009 or later)
  • MacBook Pro (13-inch, Mid-2009 or later),
  • MacBook Pro (15-inch or 17-inch, Mid/Late 2007 or later)
  • MacBook Air (Late 2008 or later)
  • Mac mini (Early 2009 or later)
  • Mac Pro (Early 2008 or later)
  • Xserve (Early 2009)
Cấu hình cần thiết để cài đặt:
  • OS X Mountain Lion, Lion, or Snow Leopard v10.6.8 already installed
  • 2 GB or more of memory
  • 8 GB or more of available space

Các phiên bản Update:

  • Mac OS X Mavericks 10.9.1
  • Mac OS X Mavericks 10.9.2
  • Mac OS X Mavericks 10.9.3
  • Mac OS X Mavericks 10.9.4
  • Mac OS X Mavericks 10.9.5
Hệ điều hành Mac OS X Mountain Lion cài đặt được trên các đời máy sau:
  • iMac (Mid 2007 or newer)
  • MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
  • MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
  • MacBook Air (Late 2008 or newer)
  • Mac mini (Early 2009 or newer)
  • Mac Pro (Early 2008 or newer)
  • Xserve (Early 2009)
Cấu hình cần thiết để cài đặt:
  • OS X v10.6.8 or OS X Lion already installed
  • 2 GB or more of memory
  • 8 GB or more of available space

Các phiên bản Update:

  • Mac OS X Mountain Lion 10.8.1
  • Mac OS X Mountain Lion 10.8.2
  • Mac OS X Mountain Lion 10.8.3
  • Mac OS X Mountain Lion 10.8.4
Hệ điều hành Mac OS X Mountain Lion cài đặt được trên các đời máy sau:
  • An Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, or Xeon processor

Cấu hình cần thiết để cài đặt:
  • Mac OS X v10.6.6 or later to install via the Mac App Store (v10.6.8 recommended)
  • 7 GB of available disk space
  • 2 GB of RAM

Các phiên bản Update:

  • Mac OS X Lion 10.7.1
  • Mac OS X Lion 10.7.2
  • Mac OS X Lion 10.7.3
  • Mac OS X Lion 10.7.4
  • Mac OS X Lion 10.7.5

 
  • Tác giả bài viết: iPro

Có thể bạn quan tâm