Warning: file_put_contents(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/tmp/17-07-2018_59eadc24a5919245ce2ad758ce7bcadb.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/17-07-2018_error_log.log) [function.error-log]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/tmp/17-07-2018_247c60f17c02c3038fbf31964bd79023.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/17-07-2018_error_log.log) [function.error-log]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/tmp/17-07-2018_0faf5fe7fe76f0cbd59c88c3508215dd.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/17-07-2018_error_log.log) [function.error-log]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/tmp/17-07-2018_6d5f7950eb9ed07d73c0fc0d8d68895c.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/17-07-2018_error_log.log) [function.error-log]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 338
Cài đặt hệ điều hành MAC OS X - iPro Center - Đại lý bán lẻ sản phẩm Apple chính hãng

iPro Center - Đại lý bán lẻ sản phẩm Apple chính hãng

Cài đặt hệ điều hành MAC OS X

Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.10 Yosemite Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.9 Mavericks Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.8 Mountain Lion Cài đặt hệ điều hành Mac OS X 10.7 Lion
Cài đặt mới hệ điều hành Mac OS X các phiên bản:

Hệ điều hành Mac OS X Yosemite cài đặt được trên các đời máy sau:
 • iMac (Mid-2007 or newer)
 • MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
 • MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
 • MacBook Air (Late 2008 or newer)
 • Mac mini (Early 2009 or newer)
 • Mac Pro (Early 2008 or newer)
 • Xserve (Early 2009)
Cấu hình cần thiết để cài đặt:
 • OS X Mavericks, Mountain Lion, Lion, or Snow Leopard v10.6.8, already installed
 • 2 GB or more of memory
 • 8 GB or more of available disk space
Phiên bản Update mới nhất:
 • Mac OS X Yosemite 10.10.1
Hệ điều hành Mac OS X Mavericks cài đặt được trên các đời máy sau:
 • iMac (Mid-2007 or later)
 • MacBook (13-inch Aluminum, Late 2008), (13-inch, Early 2009 or later)
 • MacBook Pro (13-inch, Mid-2009 or later),
 • MacBook Pro (15-inch or 17-inch, Mid/Late 2007 or later)
 • MacBook Air (Late 2008 or later)
 • Mac mini (Early 2009 or later)
 • Mac Pro (Early 2008 or later)
 • Xserve (Early 2009)
Cấu hình cần thiết để cài đặt:
 • OS X Mountain Lion, Lion, or Snow Leopard v10.6.8 already installed
 • 2 GB or more of memory
 • 8 GB or more of available space

Các phiên bản Update:

 • Mac OS X Mavericks 10.9.1
 • Mac OS X Mavericks 10.9.2
 • Mac OS X Mavericks 10.9.3
 • Mac OS X Mavericks 10.9.4
 • Mac OS X Mavericks 10.9.5
Hệ điều hành Mac OS X Mountain Lion cài đặt được trên các đời máy sau:
 • iMac (Mid 2007 or newer)
 • MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
 • MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
 • MacBook Air (Late 2008 or newer)
 • Mac mini (Early 2009 or newer)
 • Mac Pro (Early 2008 or newer)
 • Xserve (Early 2009)
Cấu hình cần thiết để cài đặt:
 • OS X v10.6.8 or OS X Lion already installed
 • 2 GB or more of memory
 • 8 GB or more of available space

Các phiên bản Update:

 • Mac OS X Mountain Lion 10.8.1
 • Mac OS X Mountain Lion 10.8.2
 • Mac OS X Mountain Lion 10.8.3
 • Mac OS X Mountain Lion 10.8.4
Hệ điều hành Mac OS X Mountain Lion cài đặt được trên các đời máy sau:
 • An Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, or Xeon processor

Cấu hình cần thiết để cài đặt:
 • Mac OS X v10.6.6 or later to install via the Mac App Store (v10.6.8 recommended)
 • 7 GB of available disk space
 • 2 GB of RAM

Các phiên bản Update:

 • Mac OS X Lion 10.7.1
 • Mac OS X Lion 10.7.2
 • Mac OS X Lion 10.7.3
 • Mac OS X Lion 10.7.4
 • Mac OS X Lion 10.7.5

 
 • Tác giả bài viết: iPro

Có thể bạn quan tâm

 

Warning: file_put_contents(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/tmp/17-07-2018_10ef3e68678e4047d3ebbe98bc9dbb95.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/17-07-2018_error_log.log) [function.error-log]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 338

Warning: file_put_contents(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/tmp/17-07-2018_10ef3e68678e4047d3ebbe98bc9dbb95.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 392

Warning: error_log(/home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/logs/error_logs/17-07-2018_error_log.log) [function.error-log]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/iprocenter/domains/iprocenter.vn/public_html/includes/class/error.class.php on line 338