iPro Center - Đại lý bán lẻ sản phẩm Apple chính hãng

PDF Squeezer - Giảm kích thước File PDFPDF Squeezer giúp bạn giảm dung lượng file PDF

Các tính năng nổi bật:

- Có thể giảm dung lượng file PDF đi 80%

- Hỗ trợ kéo và thả file PDF vào cửa sổ ứng dụng hoặc app icon

- 10 thiết đặt sẵn giúp bạn có thể lựa chọn và sử dụng

- Hỗ trợ đặt mật khẩu cho file PDF