iPro Center - Đại lý bán lẻ sản phẩm Apple chính hãng

"Bạo hành" iphone 6 và iphone 6 Plus, Ai là kẻ chiến thắng??

Hãy xem sức chịu đựng của 2 siêu phẩm này , coi ai là người chiến thắng.