iPro Center - Đại lý bán lẻ sản phẩm Apple chính hãng

Microsoft mở rộng chương trình dùng miễn phí Office Education ra toàn thế giới

Microsoft mở rộng chương trình dùng miễn phí Office Education ra toàn thế giới
Microsoft cho biết từ giờ họ sẽ cung cấp miễn phí bộ phần mềm Office Education cho toàn bộ sinh viên - học sinh và thầy cô giáo trên toàn thế giới. Trước đây chương trình này chỉ áp dụng hạn chế ở một số nước hoặc được triển khai thông qua vài thương vụ hợp tác cụ thể. Nếu thuộc diện được chấp nhận thì bạn sẽ được tham gia dùng Office 365 và tải về miễn phí bản cài đặt Office, để kiểm tra có thuộc diện này không thì bạn cần có 1 email edu do trường cung cấp. Sau khi đăng kí thì bạn cũng được cung cấp 1TB OneDrive.

Sử dụng email (@edu) mà trường cung cấp cho bạn và nhập vào link dưới đây để kiểm tra xem có thuộc diện miễn phí không:
Nếu bạn thuộc diện được cung cấp Office 365 miễn phí thì sẽ nhận được thông báo:
office_1.

Đồng thời có 1 email được Microsoft gửi về và mời bạn tham gia vào chương trình. Sau khi bạn đã tham gia thì khi đó màn hình chào mừng xuất hiện:
 
office_2.

Chúc mừng, bạn đã có thể tải về miễn phí Office 365 Education!
 
office_3.